Wonen in het groen
tussen de IJssel en het Zwolse centrum

Bekijk de online-uitzending van de informatiebijeenkomst 7 oktober om 19.30u.

Willemskwartier

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Overal moeten woningen gebouwd worden, dus ook in Zwolle. De gemeente Zwolle heeft de Spoorzone aangewezen als plek om nieuwe stedelijke woon-werk milieus te creëren. Het Willemskwartier (voorheen ‘Lurelui-West’) is een van de deelgebieden van de Spoorzone.

De partijen VanWonen, BEMOG Projektontwikkeling, woningcorporaties deltaWonen en SWZ, en partijen HMO en VGBZ hebben een coalitie gevormd om samen aan de slag te gaan met het Willemskwartier. De coalitie heeft een gezamenlijke visie om het gebied te ontwikkelen tot een fijne plek voor wonen, werken en recreëren. Een stedelijke groene woonwijk, als verbinder tussen de IJssel en de binnenstad, met veel aandacht voor duurzaamheid.

Willemskwartier wandeling

Op woensdag 3 november organiseerden we de Willemskwartier Wandeling om in gesprek te gaan met de coalitie over de thema's voor het toekomstige Willemskwartier.

Vanuit Gerrits Tuin vertrokken we meerdere keren die middag om gezamenlijk een wandeling te maken. De gesprekken gingen over de thema’s landschap, programma, mobiliteit en stedenbouw.

Heeft u 3 november gemist of heeft u nog meer vragen? Kom dan langs bij het inloopmoment op 19 november van 11.30u tot 13.30u in Gerrits Tuin of bel in tijdens ons tweewekelijks inbeluurtje.

Inbellen kan door op de volgende momenten op de knop inbellen te klikken.

  • Woensdag 17 november, 17.00u
  • Woensdag 1 december, 17.00u
  • Woensdag 15 december, 17.00u

Inbellen

Het doel

Het Willemskwartier biedt in de toekomst veel ruimte aan verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, senioren en gezinnen die van de stad houden. Ook zullen er verschillende woonvormen te vinden zijn in het Willemskwartier, van stadswoningen tot appartementen en coöperatieve woonvormen. Voor iedereen zal het Willemskwartier een fijne woonwijk worden met veel groen en dichtbij de binnenstad.

Naast wonen zal er ook ruimte zijn voor kleinschalige werklocaties en voorzieningen. Hier zal de aansluiting worden gemaakt met de Veerallee en de buurten aan de overkant van het spor.

Samen creëren we een nieuwe stadswijk

Het betrekken van de omgeving vinden wij heel belangrijk. We zijn benieuwd wat u belangrijk vindt voor het gebied. Heeft u misschien wensen, zorgen of ideeën? Denk met ons mee!

INFORMATIEBIJEENKOMST
Op donderdag 7 oktober hebben wij een 1e bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de omgeving geïnformeerd over onze doelen, de uitgangspunten, de eerste ideeën en het proces. U kunt de online uitzending hier bekijken.

ENQUETE
We zijn benieuwd naar uw reactie! Middels deze enquête kunt u uw opmerkingen en ideeën met ons delen. De enquête staat nog open tot 5 november.

Blijf op de hoogte

Proces

De coalitie Willemskwartier heeft een gezamenlijke visie voor het ontwikkelen van het Willemskwartier. Deze visie wordt de aankomende maanden verwerkt tot een Nota van Uitgangspunten. Hierin bepalen we wat de kaders en uitgangspunten zijn voor verdere uitwerking van de plannen. Dat doen we niet alleen, hierin willen we de omgeving dichtbij betrekken.

De nota van uitgangspunten is nog géén ontwerp. Dat volgt in een volgende fase. We bepalen in de nota op hoofdlijnen wat waar komt, welke kaders er zijn en waar we rekening mee moeten houden. In de volgende fase gaan we binnen deze kaders ontwerpen.

Veelgestelde vragen

We verzamelen alle vragen die tijdens bijeenkomsten, gesprekken en via de mail gesteld worden en vatten dit samen onder verschillende thema’s in een veelgestelde vragen overzicht. Staat het antwoord waar u naar op zoek bent er niet tussen of heeft u een andere vraag? Mail dan naar info@willemskwartierzwolle.nl.

Proces

Het ontwikkelkader voor de Spoorzone is door de gemeente Zwolle vastgesteld. Ook beleid van de gemeente ten aanzien van bijvoorbeeld parkeren ligt vast. Binnen het bestaande beleid en de richtlijnen die we vanuit het Ontwikkelkader hebben meegekregen gaan wij dit jaar werken aan een 'nota van uitgangspunten' voor het Willemskwartier. Dat is een document waarin we met elkaar bepalen wat er komt en waar het ongeveer komt. In dit document komen de kaders en de uitgangspunten, het is nog géén ontwerp. Het ontwerpen (dus hoe het er precies uit komt te zien) komt in de volgende fase.

We staan nog aan het begin van het ontwikkelproces en vinden het van belang om te begrijpen wat van belang is voor de omgeving. In deze fase kunt u met ons meedenken over de uitgangspunten voor het toekomstige Willemskwartier. We horen graag wat u belangrijk vindt wat er in de toekomstige wijk komt. Bijvoorbeeld welke voorzieningen er moeten komen, type inrichting van de buitenruimte en aandachtspunten die we wat u betreft niet moeten vergeten. We kunnen niet aan ieders wensen voldoen, dus zullen ook helder terugkoppelen welke keuzes we maken. Sommige opmerkingen zijn al heel concreet en nemen we mee naar de volgende fase als we meer gaan ontwerpen hoe het eruit komt te zien.

We werken nauw samen met de gemeente om de uitgangspunten te formuleren. Uiteindelijk is de gemeente toetsend en is het aan de gemeenteraad om de nota van uitgangspunten vast te stellen.

Ja zeker! U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en zo nu en dan op de website kijken. www.willemskwartierzwolle.nl

We willen graag zo veel mogelijk doelgroepen betrekken bij het maken van de plannen! Iedereen is welkom om mee te denken. Jong en oud. Ben of ken jij iemand die jong is en graag met ons meedenkt? Laat het ons weten via info@willemskwartierzwolle.nl

Hieronder treft u een indicatieve planning:

Deze planning is indicatief. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden. We hopen in 2024 te starten. We gaan ervan uit dat er een periode van 10 – 15 jaar nodig is om alles te realiseren. We zijn nog niet ver genoeg in het proces nu om al aan te geven hoe die fasering eruit komt te zien. In de fasering denken we na hoe we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. 

Stedenbouw

Het Willemskwartier krijgt een stads karakter. Het zullen voornamelijk gebouwen zijn met appartementen. De exacte bouwhoogte staat nog niet vast. Maar we houden rekening met de ‘Zwolse maat’. Dat wil zeggen dat het moet passen in Zwolle. In Zwolle geldt dat in de ring rondom de binnenstad kan worden gezocht naar hoogtes tot 45 meter, met de bovengrens van 70 meter in de ring daarbuiten.

Wij zoeken naar de juiste inpassing van gebouwen in het gebied met veel aandacht voor groen, om een plek te creëren waar het prettig wonen, werken, verblijven en recreëren is. We denken bijvoorbeeld na over getrapt bouwen. Dat betekent dat u niet tegen één groot "blok" aan kijkt. Maar naar verschillende lagen waarop ook weer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld groen. De exacte vorm ligt nu nog niet vast en is ook geen onderdeel van de nota van uitgangspunten. Dat gaan we ontwerpen in de volgende fase.

De bouwstijl is onderdeel van de volgende stap als we met elkaar gaan werken aan het Stedenbouwkundig Ontwikkel Plan. Daar kunnen we dus concreet nu nog niets over zeggen.

Mobiliteit

Dit is een uitdaging waar we zorgvuldig over na zullen denken. De gemeente is verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in de Veerallee. Het uitgangspunt is de parkeerdruk niet te verhogen en het parkeren voor de toekomstige bewoners van het Willemskwartier ook in het gebied zelf te laten plaatsvinden. Daarnaast is de doelgroep die past in het Willemskwartier een groep mensen die de auto beperkt gebruikt en niet altijd voor de deur heeft staan.

In het Willemskwartier willen we parkeren oplossen in de gebouwen en zo min mogelijk op straat. Een deel van de parkeerplekken kan in de nieuwe gebouwen worden geplaatst. Daarnaast willen we een mobiliteitshub maken. Hier kan geparkeerd worden en komen deelmobiliteitsconcepten (denk aan een deelauto of -fiets). Waar deze komt in het Willemskwartier is nog niet bekend.

We gaan uit van een lage parkeernorm. Dat doen we om verschillende redenen. Allereerst ligt het gebied dicht bij het station en dicht bij voorzieningen. Ten tweede is de verwachting dat het autobezit over 10-15 jaar is afgenomen. Ten derde willen we bouwen voor doelgroepen (zoals starters en 'empty nesters') die minder waarde hechten aan eigen auto bezit.

In het Willemskwartier zullen we ontwerpen volgens het STOMP-principe (een vakterm die wat zegt over prioritering: stappen staat op de eerste plaats, daarna trappen gevolgd door deelmobiliteit MAAS en dan pas privé bezit van auto's). Dus STOMP betekent dat wandelen en fietsen in het Willemskwartier centraal staan. Het is niet overal mogelijk om met de auto de wijk in te rijden. Auto's parkeren en vanaf daar ga je te voet of met de fiets verder. De verkeersstromen zullen hier op aangepast worden. Auto's worden via de buitenzijdes van de wijk geleid naar parkeergarages aan de rand van de wijk. In de wijk zullen goede voorzieningen voor fietsers en voetgangers aangelegd worden.

Het is de bedoeling om de Koggetunnel aan te passen, zodat hier straks auto’s doorheen kunnen rijden. Door de toevoeging van deze tunnel krijgt de Veerallee verderop (tussen het Kamperlijntje en de Koggetunnel) minder verkeersdruk. Daardoor kan de Veerallee meer groen worden. De exacte indeling van verkeersstromen moet nog plaatsvinden. Dit is onderdeel van de volgende fase.

Programma

Het Willemskwartier wordt een gebied om te wonen, te werken en te recreëren. We willen geen gebouwen maken met een enkele functie (zoals een kantoorgebouw). De functies in de gebouwen willen we combineren, denk bijvoorbeeld aan een winkel op de begane grond, werkplekken op de eerste verdieping en daarboven woningen. Wat er precies komt weten we nog niet en is onderwerp van studie. We nodigen u graag uit om hierover mee te denken! Welke voorzieningen ziet u graag in het Willemskwartier?

Als er winkels in het gebied komen zullen we ook nadrukkelijk in de volgende fase gaan nadenken en ontwerpen hoe de bevoorrading van de winkels plaats kan vinden.

Wonen

Als er winkels in het gebied komen zullen we ook nadrukkelijk in de volgende fase gaan nadenken en ontwerpen hoe de bevoorrading van de winkels plaats kan vinden.

In de gemeente Zwolle geldt de 30-40-30-afspraak. Dit betekent dat 30% van de woningen goedkope woningen zullen zijn, 40% middelduur en de overige 30% duur. Dit is zowel koop als huur. Ook in het Willemskwartier geldt deze afspraak.
We weten nog niet wat voor woningen er precies komen. We willen voor verschillenden mensen bouwen, denk aan starters, senioren, alleenstaanden of gezinnen. Het zullen dus niet allemaal dezelfde woningen worden. Het wordt een inclusieve wijk, dus we houden ook rekening met minder validen. Wel richten we ons op mensen die houden van stads wonen en die er geen probleem mee hebben dat de auto niet voor de deur staat.

Landschap

De Willemsvaart is onderdeel van ons visie gebied omdat het wat ons betreft een heel belangrijke drager is voor ons plan. We willen graag dat in de toekomst je fijn kunt wandelen, fietsen en verblijven langs de Willemsvaart. Of de vaart breder gemaakt moet worden weten we nog niet. Bovendien is dat aan de gemeente. 

Het Willemskwartier wordt een groene, stedelijke wijk. Dit betekent dat er in de openbare ruimte veel groen geplaatst zal worden. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor recreëren in de openbare ruimte. Hoe het er exact uit gaat zien, weten we nu nog niet. Het ontwerpen komt in de volgende fase. We willen dan ook graag horen van u wat u graag terugziet in de openbare ruimte.

Enerzijds moeten we aan de regelgeving voldoen betreffende water opvang en groen en anderzijds willen wij zelf juíst graag dat het groen en het water (wat deze plek zo speciaal maakt) duidelijk plek krijgen in de ontwikkelingen.

Overig

In het Willemskwartier is ruimte voor recreatie en ontspanning. Het is nog onduidelijk of Dinoland in de huidige vorm op deze plek blijft. Er wordt onderzocht of Dinoland op een andere plek binnen Zwolle mogelijk is. Dinoland heeft ook de mogelijkheid gekregen een hostel te maken. Ook dit is nog niet zeker, en kan mogelijk op een andere plek vormgegeven worden. Als het zo zou zijn dat Dinoland gaat verplaatsen, dan duurt dat nog jaren.

Er zijn geen plannen voor onteigening van de Willemsvaart huizen en de Veeralleeflat. Deze blijven.

Blijf op de hoogte

We willen graag dat de ontwikkeling van het Willemskwartier aansluit op de wensen en behoeften van de Zwollenaar. Wilt u meedenken over deze nieuwe stadswijk en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

De locatie

De betrokken partijen

deltaWonen
SWZ
HMO
BEMOG
VGBZ
VanWonen