VEELGESTELDE VRAGEN

We verzamelen alle vragen die tijdens bijeenkomsten, gesprekken en via de mail gesteld worden en vatten dit samen onder verschillende thema’s in een veelgestelde vragen overzicht. Staat het antwoord waar u naar op zoek bent er niet tussen of heeft u een andere vraag? Mail dan naar info@willemskwartierzwolle.nl.


PROCES

Het ontwikkelkader voor de Spoorzone is door de gemeente Zwolle vastgesteld. Ook beleid van de gemeente ten aanzien van bijvoorbeeld parkeren ligt vast. Binnen het bestaande beleid en de richtlijnen die we vanuit het Ontwikkelkader hebben meegekregen gaan wij dit jaar werken aan een 'nota van uitgangspunten' voor het Willemskwartier. Dat is een document waarin we met elkaar bepalen wat er komt en waar het ongeveer komt. In dit document komen de kaders en de uitgangspunten, het is nog géén ontwerp. Het ontwerpen (dus hoe het er precies uit komt te zien) komt in de volgende fase.

We staan nog aan het begin van het ontwikkelproces en vinden het van belang om te begrijpen wat van belang is voor de omgeving. In deze fase kunt u met ons meedenken over de uitgangspunten voor het toekomstige Willemskwartier. We horen graag wat u belangrijk vindt wat er in de toekomstige wijk komt. Bijvoorbeeld welke voorzieningen er moeten komen, type inrichting van de buitenruimte en aandachtspunten die we wat u betreft niet moeten vergeten. We kunnen niet aan ieders wensen voldoen, dus zullen ook helder terugkoppelen welke keuzes we maken. Sommige opmerkingen zijn al heel concreet en nemen we mee naar de volgende fase als we meer gaan ontwerpen hoe het eruit komt te zien.

We werken nauw samen met de gemeente om de uitgangspunten te formuleren. Uiteindelijk is de gemeente toetsend en is het aan de gemeenteraad om de nota van uitgangspunten vast te stellen.

Ja zeker! U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en zo nu en dan op de website kijken. www.willemskwartierzwolle.nl

We willen graag zo veel mogelijk doelgroepen betrekken bij het maken van de plannen! Iedereen is welkom om mee te denken. Jong en oud. Ben of ken jij iemand die jong is en graag met ons meedenkt? Laat het ons weten via info@willemskwartierzwolle.nl

Hieronder treft u een indicatieve planning:

Het Willemskwartier krijgt een stads karakter. Het zullen voornamelijk gebouwen zijn met appartementen. De exacte bouwhoogte staat nog niet vast. Maar we houden rekening met de ‘Zwolse maat’. Dat wil zeggen dat het moet passen in Zwolle. In Zwolle geldt dat in de ring rondom de binnenstad kan worden gezocht naar hoogtes tot 45 meter, met de bovengrens van 70 meter in de ring daarbuiten.

Wij zoeken naar de juiste inpassing van gebouwen in het gebied met veel aandacht voor groen, om een plek te creëren waar het prettig wonen, werken, verblijven en recreëren is. We denken bijvoorbeeld na over getrapt bouwen. Dat betekent dat u niet tegen één groot "blok" aan kijkt. Maar naar verschillende lagen waarop ook weer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld groen. De exacte vorm ligt nu nog niet vast en is ook geen onderdeel van de nota van uitgangspunten. Dat gaan we ontwerpen in de volgende fase.

De bouwstijl is onderdeel van de volgende stap als we met elkaar gaan werken aan het Stedenbouwkundig Ontwikkel Plan. Daar kunnen we dus concreet nu nog niets over zeggen.

Dit is een uitdaging waar we zorgvuldig over na zullen denken. De gemeente is verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in de Veerallee. Het uitgangspunt is de parkeerdruk niet te verhogen en het parkeren voor de toekomstige bewoners van het Willemskwartier ook in het gebied zelf te laten plaatsvinden. Daarnaast is de doelgroep die past in het Willemskwartier een groep mensen die de auto beperkt gebruikt en niet altijd voor de deur heeft staan.

In het Willemskwartier zullen we ontwerpen volgens het STOMP-principe (een vakterm die wat zegt over prioritering: stappen staat op de eerste plaats, daarna trappen gevolgd door deelmobiliteit MAAS en dan pas privé bezit van auto's). Dus STOMP betekent dat wandelen en fietsen in het Willemskwartier centraal staan. Het is niet overal mogelijk om met de auto de wijk in te rijden. Auto's parkeren en vanaf daar ga je te voet of met de fiets verder. De verkeersstromen zullen hier op aangepast worden. Auto's worden via de buitenzijdes van de wijk geleid naar parkeergarages aan de rand van de wijk. In de wijk zullen goede voorzieningen voor fietsers en voetgangers aangelegd worden.

Het is de bedoeling om de Koggetunnel aan te passen, zodat hier straks auto’s doorheen kunnen rijden. Door de toevoeging van deze tunnel krijgt de Veerallee verderop (tussen het Kamperlijntje en de Koggetunnel) minder verkeersdruk. Daardoor kan de Veerallee meer groen worden. De exacte indeling van verkeersstromen moet nog plaatsvinden. Dit is onderdeel van de volgende fase.

Het Willemskwartier wordt een gebied om te wonen, te werken en te recreëren. We willen geen gebouwen maken met een enkele functie (zoals een kantoorgebouw). De functies in de gebouwen willen we combineren, denk bijvoorbeeld aan een winkel op de begane grond, werkplekken op de eerste verdieping en daarboven woningen. Wat er precies komt weten we nog niet en is onderwerp van studie. We nodigen u graag uit om hierover mee te denken! Welke voorzieningen ziet u graag in het Willemskwartier?

Als er winkels in het gebied komen zullen we ook nadrukkelijk in de volgende fase gaan nadenken en ontwerpen hoe de bevoorrading van de winkels plaats kan vinden.

Het is nog niet bekend hoeveel woningen er in het Willemskwartier komen. In de gehele spoorzone zullen straks 3.000 - 4.000 woningen bijgebouwd worden

In de gemeente Zwolle geldt de 30-40-30-afspraak. Dit betekent dat 30% van de woningen goedkope woningen zullen zijn, 40% middelduur en de overige 30% duur. Dit is zowel koop als huur. Ook in het Willemskwartier geldt deze afspraak.
We weten nog niet wat voor woningen er precies komen. We willen voor verschillenden mensen bouwen, denk aan starters, senioren, alleenstaanden of gezinnen. Het zullen dus niet allemaal dezelfde woningen worden. Het wordt een inclusieve wijk, dus we houden ook rekening met minder validen. Wel richten we ons op mensen die houden van stads wonen en die er geen probleem mee hebben dat de auto niet voor de deur staat.

De Willemsvaart is onderdeel van ons visie gebied omdat het wat ons betreft een heel belangrijke drager is voor ons plan. We willen graag dat in de toekomst je fijn kunt wandelen, fietsen en verblijven langs de Willemsvaart. Of de vaart breder gemaakt moet worden weten we nog niet. Bovendien is dat aan de gemeente. 

Het Willemskwartier wordt een groene, stedelijke wijk. Dit betekent dat er in de openbare ruimte veel groen geplaatst zal worden. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor recreëren in de openbare ruimte. Hoe het er exact uit gaat zien, weten we nu nog niet. Het ontwerpen komt in de volgende fase. We willen dan ook graag horen van u wat u graag terugziet in de openbare ruimte.

Enerzijds moeten we aan de regelgeving voldoen betreffende water opvang en groen en anderzijds willen wij zelf juíst graag dat het groen en het water (wat deze plek zo speciaal maakt) duidelijk plek krijgen in de ontwikkelingen.